İndirizle Paylaşım Platformu

TürkiYenin Paylaşım Platformuna Hoş Geldiniz
Paylaşımlardan Daha iyi Faydalanmak için kayıt olunuz.
İyi Forumlar dileriz Wink

İndirizle Paylaşım Platformu

İndirizle Foruma Hoşgeldiniz, Eğer bu sizin ilk ziyaretiniz ise lütfen forum kurallarını okuyun,her türlü teknolojik bilgiye en hızlı ve güvenli şekilde ulaşmanızı sağlayacaktır. İyi Vakit Geçirmenizi dileriz.


  Ayeti Kerimeler ve Hadisi Şerifler Işığında Gençlik ve Önemi

  Paylaş
  avatar
  Shade_hell
  Administör
  Administör

  Erkek Mesaj Sayısı : 1367
  Yaş : 28
  Ruh Hali :
  Takımım :
  Points : 2013
  Kayıt tarihi : 11/09/08

  Rep Sistemi
  Güçlülük:
  100/100  (100/100)

  Sabit Ayeti Kerimeler ve Hadisi Şerifler Işığında Gençlik ve Önemi

  Mesaj tarafından Shade_hell Bir Çarş. Haz. 10, 2009 6:10 pm

  Ayeti Kerimeler ve Hadisi Şerifler Işığında GENÇLİK ve ÖNEMİ

  Gençlik, insan ömrünün en verimli çağıdır. İnsan bu devrede azami kapasitesini kullanabilir. Gençlik, insan hayatının en kritik anıdır. Bu dönemde insan hayırda da, şerde de büyük mesafeler alabilir.
  Gençlik, duygu ve kabiliyetlerin, enerjinin doruk noktaya ulaştığı bir zamandır. Bunları dizginlemek, kanalize etmek, tam kapasiteyle çalışmak insana çok şeyler kazandırır.
  Bu iş çok zordur. Ama çocukluğundan itibaren kendini bu yola koyabilmiş, nefsini hayra yöneltmiş, alıştırmış bir genç, Allah’n rızası yolundadır. Birçok gencin hislerine mağlup olup cüretkar akıllarıyla bataklıklara düştüğü bir zamanda ayet ve hadislerde belirtilen ve güzel örnek olarak verilen gençlerin değeri daha iyi anlaşılmış olur. Çünkü bu örnekteki gençler ve onlar gibi olanlar, Allah’ın ve Resulullah’ın sevdiği kimselerdir.
  Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz gençliğe ve gençlerin yetişmesine çok büyük önem vermiştir. Çünkü peygamberliğinin ilk yıllarından itibaren yanında gençleri bulmuş, birçok yaşlılar İslam’a şiddetle karşı çıkarlarken, gençler Müslüman olmuş ve İslam’a destek vermiş, bu gençlerin çoğu, zengin ve itibarlı ailelerini terk ederek büyük çileler pahasına Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yanında yer almışlardır.
  Daha genç yaşlarındayken, Hz. İbrahim (a.s.), puta tapan kavmiyle tek başına mücadele etmiş, Hz. Yusuf (as.) bütün olumsuz şartlara rağmen nefsine “dur” diyebilmiş, Hz. Musa (a.s.) iffet ve namus timsali olmuş, Hz. Yahya (a.s.) birçok yönüyle çocuklara ve gençlere örnek gösterilmiş, Ashab-ı Kehf olarak adlandırılan gençler, inandıkları gibi yaşayabilme uğruna her şeylerini ve diyarlarını terk etmiş, İsa (a.s.) devrinin azgınlarına karşı “Hakk’ın mücadelesini vermiş,” Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz de son derece temiz ve kararlı bir gençlik geçirmiştir. Hz. Meryem de öyle...
  Kur’an’ı Kerim bu hususları “hisse alalım” diye kıssa etmiştir.

  Şimdi biz Kur’an’dan bu hususlarla ilgili bir kısım ayetler görelim:

  “Onun bulunduğu evdeki kadın, (Züheyla) nefsinden murad almak istedi. Kapıları sımsıkı kapadı ve “(ben) sana söylüyorum, çabuk yanıma gel” dedi. O (Yusuf) ise, Allah’a sığınırım, doğrusu o (senin zevcin) benim efendimdir. O bana güzel mevki vermiştir. (Buna karşılık ona hıyanet edemem). Gerçekten (zina ile nefislerine) zulmedenler asla felâh bulamaz” dedi.
  “… (Yusuf onu iteklemeye ve kendinden uzaklaştırmaya başladı.) işte biz fuhşu ve fenalığı ondan giderelim diye böyle (burhan gösterdik). Çünkü O, (bizim taatimiz için) halis (ve muhlis) kılınmış kullarımızdandır. (Yusuf Suresi. 23–24)
  “Hani o zaman o delikanlılar bir mağaraya sığınmış(lar)dı da; “Ey Rabbimiz, bize tarafından bir rahmet (rızık, mağfiret, düşmanlarımızdan kurtuluş) ve işimizde bir muvaffakiyet ver” demişlerdi. Bunun üzerine biz de nice yıllar mağarada kulaklarına (perde) vurduk. (Yıllarca sakin sakin uyuttuk). (Kehf Suresi. 10–11)
  Ve katımızdan O’na (merhamet, mürüvvet ve ) kalp inceliği ve (doğuştan ona) temizlik (verdik). O, (tam bir) takva sahibi idi. Ve o ana-babasına (karşı) itaat (ve ihsan) ile davranıp (onlara ve Allah’u Teala’ya karşı) isyankâr ve mütekebbir olmadı.
  Ve O, doğdu günde(n gamz-ı şeytandan), vefatı gününde (kabir azabından) ve diri olarak kaldırılacağı günde O’na selam olsun. (korkudan uzak kalmıştır).
  Kitap (Kur’an) da Meryem (kıssasın)ı da zikret. Hani o, kendi ehlinden (ailesinden) doğudaki bir yere çekilmiştir. (O, daima Beyt-i Mukaddes’te olup özürlendiği halde bile teyzesinin evine giderdi).
  (Meryem) dedi ki, “Benim nasıl oğlum olabilir? Bana (henüz) hiçbir adam dokunmamıştır. Ve ben zaniye (ve facire) de değilim”. (tertemizim). (Meryem Suresi- 12–16–20)
  İbrahim (as) dedi ki: “Acaba Allah’u Teala’dan başka size fayda ve zarar veremeyen şeylere ibadet eder misiniz?
  (Nemrudiler) O’na bir tuzak kurmak istediler. Biz ise (onların gayretlerini boşa çıkararak İbrahim’in hak üzere olduğunu açığa çıkartarak) onları daha çok zarara uğrayanlardan kıldık.(İbrahim Suresi 66–70)
  (Şuayb (as)’ın kızlarının)ikisinden biri dedi ki; “Babacığım onu ücretle (çobanlığa) tut. Çünkü senin ücretle tuttuğunun hayırlısı, kudretli ve emindir. (Musa’nın su çekmekteki kudretini ve eminliğini tarif etmiş idi.) (Kasas Suresi, 26)
  Sonra, andolsun (dünyada iken kendileriyle böbürlendiğiniz gençlik dâhil, her türlü) nimetlerden o günde elbette (hesaba çekilip) sorulacaksınız. (Tekasür, Surprised

  Şimdi de Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in gençlik ve gençlerle ilgili olarak buyurdukları birkaç Hadis-i şerifi görelim:

  İbni Abbas (ra) Peygamberimiz (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. “Beş şey gelmeden evvel beş şeyi fırsat bil. Ölüm gelmeden önce hayatının, hastalık gelmeden önce sağlığının, meşguliyet gelmeden önce boş vaktinin, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğinin, fakirlik gelmeden önce zenginliğinin”.
  Ukbe ibn Âmir (ra) rivayet ediyor: “Allah(c.c.) kötülüğe iltifat etmeyen genci emsallerine üstün tutar” (Müsned)
  Talha ibn Ubeydullah (r.a.) rivayet ediyor: Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki; “Allah ibadete düşkün gençle, meleklere karşı iftihar ederek şöyle buyurur.” “Kuluma bakın, benim rızam için nefsani isteklerini terk etmiştir”. (Müsnedül Firdevs, Deylemi)
  Ukbe ibn Âmir (ra)’dan rivayetle Resulullah (s.a.v.) buyurdular; “Gençlik bir çeşit deliliktir”. (İbni Asâkir, Beyheki Delâil)
  İbni Ömer (r.a.)’den “Allah (c.c.) gençliğini Allah’a itaat yolunda geçiren genci sever”. (Ebu Nuaym- Hilye)
  İbn Mesud (r.a.)’dan rivayetle: “Gençlerinizin en hayırlısı, ihtiyarlar gibi ölümü düşünen, gençlik hevesatına mağlup olmayıp, gaflette boğulmayandır. İhtiyarlarınızın en kötüsü ise gaflet ve nefsin isteklerine uymada gençlere benzemek isteyen, çocukçasına nefsin isteklerine uyandır. (Taberâni, Kebir)
  Enes (r.a.)’den rivayetle: “Cennet ehlinin gençleri, şu beş kişidir. Hasan, Hüseyin, İbn Ömer, Sad İbn Muaz, Ubeyd ibn Ka’b”. (Deylemi, a.g.e.)
  Hz. Ali (r.a.)’dan rivayetle: “Adalet güzeldir, fakat idarecilerde olursa daha güzeldir. Cömertlik güzeldir, fakat zengilerde olursa daha da güzeldir. Dinde titiz olmak güzeldir, fakat âlimlerde olursa daha da güzeldir. Sabır güzeldir fakat fakirlerde olursa daha da güzeldir. Tevbe güzeldir fakat, gençlerde olursa daha da güzeldir, hayâ güzeldir fakat kadınlarda olursa daha güzeldir.”(Deylemi-Müsnedü’l Firdevs)
  Enes (ra)’den rivayetle: “Bir genç bir yaşlıya yaşlılığından dolayı saygı gösterirse, Allah’ta yaşlandığında kendisine saygı gösterenleri yaratır.”(Tirmizi)
  Enes (ra) rivayet ediyor: Küçüklüğünden beri Allah’a, çokça kulluk eden gencin, yaşı ilerledikten sonra çokça kulluk etmeye başlayan ihtiyara üstünlüğü, peygamberlerin diğer insanlara olan üstünlüğü gibidir.”(Deylemi-Müsnedü’l Firdevs)
  Enes (ra)’dan : “Allahu teala tevbekar genci sever.” (Ebu’ş-Şeyhiden)
  Ebu Hureyre (ra) Hz.Peygamberin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. “yedi kişi vardır ki Allah sadece bunları kendi arşının gölgesinin bulunduğu günde gölgelendirir. Adaletli devlet başkanı, Rabbine kulluk üzere yetiştirilmiş bir genç, kalbi mescidlere bağlı kimse, Allah için birbirini seven, Allah için birleşen ve ayrılan iki kişi, güzel ve mevki sahibi bir kadının kendisini (zinaya) çağırıp da: “Ben Allah’tan korkarım” diyen kimse. Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği gizli sadaka veren kimse, yalnız başına tenhada Allah’ı zikredip hatırlayan ve bu nedenle gözleri dolan kimse.” (Buhari, Tirmizi, Müslim)
  İbn Mesud (ra)’dan: Peygamber (sav) buyurdu: “insanoğlu kıyamet gününde Rabbinin yanında şu beş şeyden sorulmadıkça olduğu yerden ayrılamaz: “Ömrünü nerde geçirdiğinden, gençliğini nerede ve nasıl harcadığından, malını nereden kazanıp nereye sarfettiğinden, bildiği ile amel edip etmediğinden, bedenini nerede yıprattığından.” (Sünen-i Tirmizi)
  Ayetlerde, hadislerde ve hususi numunede arz edilen beyanlarda da görüleceği üzere; günümüz gençliğinin ve gençlerinin, imanı koruma ve ibadetlere devam etme sorumlulukları yanında, kişilik sorunları, sağlık sorunları, ailevi sorunları, arkadaş ve çevre sorunları, okul vs. ile ilgili birçok sorunları vardır. İşsizlik ve ondan kaynaklanan sorunların yanında sigara, alkol, uyuşturucular, kumar ve şans oyunları ve fuhuş (zina ve livata) gibi kötü alışkanlıklar da gençlerimizi çevrelemiş durumdadır. Bunlara ek olarak son zamanlarda ortaya çıkan misyonerlik, satanizm ve diğer kötü-sapık akımlar gibi zararlı akım ve alışkanlıkların tuzağına düşme durumları da vardır.
  Gençlerimizin imanlı, ibadetli, bilgili, eğitimli, terbiyeli, güzel ahlaklı, bilinçli, nefsine hâkim, günahlardan korunan ve saygılı kimseler olmaları elzemdir. Çünkü gençliğimiz geleceğimizdir.


  _________________

  Sevmek Suçmuş Bilemedim Şu Kalbime Söz Geçiremedim Yanlızlık Kaderimmiş Yar Başka Kimseyi Sevemedim ????

   Forum Saati Çarş. Ara. 19, 2018 3:32 pm