İndirizle Paylaşım Platformu

TürkiYenin Paylaşım Platformuna Hoş Geldiniz
Paylaşımlardan Daha iyi Faydalanmak için kayıt olunuz.
İyi Forumlar dileriz Wink

İndirizle Paylaşım Platformu

İndirizle Foruma Hoşgeldiniz, Eğer bu sizin ilk ziyaretiniz ise lütfen forum kurallarını okuyun,her türlü teknolojik bilgiye en hızlı ve güvenli şekilde ulaşmanızı sağlayacaktır. İyi Vakit Geçirmenizi dileriz.


  Kur'an Nedir, Tarifi Nasıldır? (Bediuzzaman)

  Paylaş
  avatar
  Skybork
  Co.Admin
  Co.Admin

  Erkek Mesaj Sayısı : 846
  Yaş : 29
  Ruh Hali :
  Takımım :
  Points : 889
  Kayıt tarihi : 13/09/08

  Rep Sistemi
  Güçlülük:
  95/98  (95/98)

  genel izleyici Kur'an Nedir, Tarifi Nasıldır? (Bediuzzaman)

  Mesaj tarafından Skybork Bir Çarş. Ağus. 12, 2009 3:49 am

  Kur'ân;

  Şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi,
  ve âyât-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi,
  ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri,
  ve zeminde ve gökte gizli esma-i İlâhiyenin mânevî hazinelerinin keşşâfı,
  ve sutûr-u hâdisâtın altında muzmer hakaikin miftahı,
  ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı,
  ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan ve âlem-i gayb cihetinden gelen iltifâtât-ı ebediye-i Rahmâniye ve hitâbât-ı ezeliye-i Sübhaniyenin hazinesi,
  ve şu İslâmiyet âlem-i mânevîsinin güneşi, temeli, hendesesi,
  ve avâlim-i uhreviyenin mukaddes haritası,
  ve zat ve sıfât ve esmâ ve şuûn-u İlâhiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, bürhan-ı kàtıı, tercüman-ı sâtıı,
  ve şu âlem-i insaniyetin mürebbîsi; ve insaniyet-i kübra olan İslâmiyetin mâ ve ziyâsı;
  ve nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi,
  ve insaniyeti saadete sevk eden hakikî mürşidi ve hâdîsi,
  ve insanlara

  hem bir kitab-ı şeriat,
  hem bir kitab-ı dua,
  hem bir kitab-ı hikmet,
  hem bir kitab-ı ubudiyet,
  hem bir kitab-ı emir ve dâvet,
  hem bir kitab-ı zikir,
  hem bir kitab-ı fikir,
  hem insanın bütün hâcât-ı mâneviyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek, câmi bir kitâb-ı mukaddes,
  hem bütün evliya ve sıddîkînin ve urefa ve muhakkıkînin muhtelif meşreplerine ve ayrı ayrı mesleklerine, herbirindeki meşrebin mezâkına lâyık ve o meşrebi tenvir edecek ve herbir mesleğin mesâkına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitâb-ı semavîdir

  Kur'ân, Arş-ı Âzamdan, İsm-i Âzamdan, her ismin mertebe-i âzamından geldiği için, On İkinci Sözde beyan ve ispat edildiği gibi, Kur'ân, bütün âlemlerin Rabbi itibarıyla Allah'ın kelâmıdır

  Hem bütün mevcudatın İlâhı ünvanıyla Allah'ın fermanıdır
  Hem bütün semavât ve arzın Hâlıkı namına bir hitaptır
  Hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mükâlemedir
  Hem saltanat-ı âmme-i Sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir
  Hem rahmet-i vâsia-i muhîta nokta-i nazarında bir defter-i iltifâtât-ı Rahmâniyedir
  Hem ulûhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında bazan şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır
  Hem İsm-i Âzamın muhîtinden nüzul ile Arş-ı Âzamın bütün muhâtına bakan ve teftiş eden hikmet-feşan bir kitab-ı mukaddestir

  Ve şu sırdandır ki, Kelâmullah ünvanı, kemâl-i liyakatle Kur'ân'a verilmiş ve daima da veriliyor
  Kur'ân'dan sonra, sair enbiyanın kütüp ve suhufları derecesi gelir Sair nihayetsiz kelimât-ı İlâhiyenin ise, bir kısmı dahi, has bir itibarla, cüz'î bir ünvan ile, hususî bir tecellî ile, cüz'î bir isimle ve has bir rububiyetle ve mahsus bir saltanatla ve hususî bir rahmetle zahir olan ilhamat suretinde bir mükâlemedir Melek ve beşer ve hayvanatın ilhamları, külliyet ve hususiyet itibarıyla çok muhteliftir

  Kur'ân, asırları muhtelif bütün enbiyanın kitaplarını ve meşrepleri muhtelif bütün evliyanın risalelerini ve meslekleri muhtelif bütün asfiyanın eserlerini icmalen tazammun eden ve cihât-ı sittesi parlak ve evham ve şübehatın zulümatından musaffâ; ve nokta-i istinadı, bilyakîn vahy-i semavî ve kelâm-ı ezelî; ve hedefi ve gayesi bilmüşahede saadet-i ebediye; içi bilbedahe hâlis hidayet; üstü bizzarure envar-ı iman; altı biilmilyakîn delil ve burhan; sağı bittecrübe teslim-i kalb ve vicdan; solu biaynilyakîn teshir-i akıl ve iz'an; meyvesi bihakkilyakîn rahmet-i Rahmân ve dâr-ı cinân; makamı ve revacı, bi'l-hadsi's-sadık makbul-ü melek ve ins ve cân bir kitab-ı semavîdir

  hem bir kitab-ı şeriat,
  hem bir kitab-ı dua,
  hem bir kitab-ı hikmet,
  hem bir kitab-ı ubudiyet,
  hem bir kitab-ı emir ve dâvet,
  hem bir kitab-ı zikir,
  hem bir kitab-ı fikir


  Bediüzzaman Said Nursî
  Kaynak: Bediüzzaman Hazretleri’nin “İşârâtü’l-İ’caz” isimli tefsirinin baş tarafı


  _________________


   Forum Saati Çarş. Ara. 19, 2018 3:32 pm